Malířské a kresebné dílo Veroniky Holcové roste z asociací. Automatický rozběh a rytmus asociačních řetězců vyjádřených barvou, kresbou či otisky malířských nástrojů je v určité fázi samovolného bujení zastavován a korigován autorčinou obrazotvorností. V každém díle se prolínají dva odlišné výrazové světy. Dynamický tvořený asociacemi a statický zastoupený figurací. Obrazy Holcové tím, že otevírají mnohoznačnou dimenzi malířské iluze, působí na diváka podprahově. Celky se mění ve vlnící se hrozivou hmotu, jejíž hlubinný rozměr vtahuje divákův zrak do dalších skrytých prostorů, místy temných a děsivých. V názvu výstavu Analýza očistce je přítomný odkaz na obraz Očistec, velkoformátovou malbu, v níž se malířská rovina proměňuje v topografii tranzitního průletu mezi symbolickými polaritami pekla a ráje. Ocitáme se v kulturním a civilizačním prostoru, který je definován určitými etickými principy, jejichž osy nám symbolicky a metaforicky vymezují hranice našeho vnímání. Trafo Gallery představí autorčiny nové věci z let 2023-24 s drobnými doplňky starších prací. K výstavě vychází katalog.
Kurátorská spolupráce: Petr Vaňous.

Děkujeme partnerům Trafo Gallery: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Canadian Medical, Seznam.cz, Skupina ČEZ, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Art District 7, Radio Color, Radio 1 a Wine4You.  

Video

Podobní umělci