Bio

Mark Ther vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér malířství Vladimíra Skrepla). Později přešel na AVU k tvorbě nových médií (videoartu) pod pedagogickým vedením Michaela Bielického. Jeho krátká, pro leckoho šokující videa často otevírají sexuální i historická tabu v české společnosti. Důležitou reflexí jeho tvorby bylo v roce 2008 předčasné uzavření jeho výstavy v GHMP na Staroměstské radnici z důvodu „homosexuální a nazi propagandy“. V roce 2011 získal za své video Das wandernde Sternlein (2011), které vyprávělo smyšlený příběh zmizení dětí ve třicátých letech v příhraničí, Cenu Jindřicha Chalupeckého. Video šokovalo naturální estetikou – nepřímo zobrazovalo pedofilní akt, ale též obsahovalo řadu symbolických odkazů a metafor, na galerii DOX bylo pro šíření dětské pornografie podáno trestní oznámení.

Dílo

Braunaer Tracht III.

tuš na papíře
2020
21 × 27 cm

FSchmelz_Tracht

perokresba
36 x 27,5 cm

FSchmelzWekelsdorferFelsen

perokresba
36 x 27,5 cm

FSchmelz_Fichte

perokresba
36 x 27,5 cm